Rockridge runs past Riverdale to go 3-0

Rockridge scores 48 points on their way to a 36 point win.