Wilton beats Tipton by 10

Wilton scores a 24-14 win over Tipton.